Projecte de memòria de l’Ateneu 9 Barris

L’Ateneu Popular 9 Barris: L’aposta cultural i el model de gestió comunitària, un projecte de recerca històrica i de memòria col·lectiva.

Amb motiu del 40 aniversari de l’Ateneu, diverses persones involucrades en el projecte, ja sigui treballadores, activistes o usuàries, estem realitzant una recerca històrica mitjançant un procés de recuperació de la nostra memòria col·lectiva. Ens mou la voluntat d’aprofundir en el sentit històric que ha tingut la creació i trajectòria de l’Ateneu al llarg d’aquestes quatre dècades, tant pel nostre entorn més proper, el districte de Nou Barris, com per la resta de la ciutat de Barcelona.Roshe Run Kaishi

Descripció

Creiem que és un bon moment per celebrar aquests 40 anys de vida i al mateix temps aprofitar per fer un treball de retrospectiva col·lectiva, de mirada en el temps passat i present per veure com aportem al futur.

No és un caprici, ens interessa conèixer quins han estat els elements determinants per aconseguir que un projecte públic, eminentment col·lectiu, arrelat al territori proper, socialment transversal i eclèctic culturalment, hagi aconseguit, amb el que tenen de complexes aquestes característiques, mantenir-se viu durant els últims 40 anys. I fer-ho sense renunciar als seus orígens i a l’hora en renovació continua i essent compartit per diferents generacions d’activistes socials i culturals.

Posem també en valor, a l’hora de fer aquest treball de memòria, que durant els últims 40 anys han succeït, com no podia ser d’altra manera, fets històrics cabdals: la transició política d’un règim dictatorial a un de més democràtic, això va afectar de manera important als moviments veïnals i les seves organitzacions, la decepció i posterior qüestionament d’aquesta transició política, la descentralització municipal i l’organització per districtes, el naixement dels nous moviments socials que han facilitat re-orientar les lluites socials i les formes d’organització i també la recuperació cultural i artística a la ciutat, entre molts d’altres.

Per molts motius l’Ateneu és un referent en el teixit cultural i artístic no només de Catalunya, sinó a escala estatal i inclús en l’àmbit internacional, i que en la seva historia podem trobar molts elements que ajuden a comprendre millor el desenvolupament de la nostra societat, des d’una perspectiva amplia, que incorpora tant aspectes culturals i artístics com socials i polítics.
Per tot això, la celebració dels 40 anys de l’Ateneu ens sembla una bona oportunitat per fer aquesta feina i volem aprofitar-la.Nike Phantom Vision

Objectius i metodología

Un treball de recerca complex i engrescador com el que volem abordar, ha de buscar en la memòria oral de les seves protagonistes, en els documents escrits i gravats, en la grafia dels cartells, fanzines i revistes, veient les diferents etapes constructives i d’apropiació comuna de l’edifici fins a consolidar-lo. En tot això estem trobant una font d’informació valuosa. Tanmateix creiem que l’aliança i coproducció amb altres actors necessaris i de nou la creativitat, han d’estar presents en aquest exercici de memòria històrica i col·lectiva.

Per tal de dur a terme aquest projecte em fomentat la participació del màxim possible de persones interessades a compartir les seves experiències i records en relació amb l’Ateneu. La metodologia empleada en aquest procés de recuperació de la nostra historia, està sent la següent: Anàlisis de la documentació escrita i audiovisual, entrevistes individuals i tallers col.lectius de memòria històrica. Comptem també amb la col·laboració d’altres entitats del districte com l’Arxiu Històric de Roquetes (link) que també custodia una part de la documentació de l’Ateneu.

Per tal de realitzar la labor de coordinació i anàlisis de les materials que es van produint, tenim la figura d’un historiador què té el suport de la Comissió de Memòria que es va crear a mitjans del any 2016. Aquesta persona combina la practica del l’ofici de historiador, de recerca i escriptura, amb la capacitat de gestió comunitària i dinamització d’un procés col·lectiu.

Els objectius de aquest treball històric son, per una banda, de caràcter patrimonial i arxivístic i per l’altra de caràcter divulgatiu.

Arxiu Històric de l’Ateneu:

  1. Documentació: Hem començat a organitzar i inventariar la documentació en paper que tenim a l’Ateneu i que actualment consta de vàries caixes disperses. En la actualitat tenim més de vint caixes catalogades. (link amb materials)
  2. Fotografia: Continuem amb la catalogació del arxiu fotogràfic, digitalitzant fotografies en paper i reorganitzant l’arxiu de fotografies del projecte. (link)
  3. Cartelleria: Digitalització de tota la cartel.leria, sobre tot vinculada amb la programació, que ha produït el projecte. Ordenació dels cartells per la seva conservació. Actualment hem pogut digitalitzar 200 cartells. (link)
  4. Fonts Orals: Realització de entrevistes individuals i tallers de memòria, ampliant l’arxiu immaterial de la memòria del projecte. Actualment hem realitzat 9 entrevistes i 4 tallers de memòria. (link)

Tasques pendents:

  1. Ordenar i digitalitzar l’arxiu audiovisual amb espectacles i activitats que s’han realitzat en l’Ateneu i que actualment té suports i formats obsolets. Per això em contactat amb l’associació Project-Art que custodia molt de aquest material.
  2. Continuar amb la recopilació d’entrevistes a persones vinculades a la història de l’Ateneu i la realització de més tallers de memòria.

Divulgació dels resultats (link amb activitats)Nike Air Max 98

Línies de Relat

En aquest exercici de memòria col·lectiva hem considerat que l’eix que pot donar força a aquest treball de recerca, és la relació existent entre l’activisme i compromís cultural del projecte i l’evolució de les formes de gestió, d’autoorganització en definitiva. Al llarg de aquests 40 anys, la necessitat recurrent de definir el model de gestió ha fet que el debat polític/organitzatiu sigui permanent. Això ha desembocat en una proposta innovadora de relació amb els poders públics plenament acceptada en l’actualitat, la Gestió Comunitària, que pretén preservar d’influències alienes l’autonomia col·lectiva i la defensa d’allò que considerem públic. Val a dir que es en el moment que l’Ateneu comença a programar i fer recerca creativa en el terreny artístic i cultural, que troba un sentit de continuïtat a les seves contradiccions internes.

És la relació entre activisme cultural i artístic amb la gestió col·lectiva, que fa de l’Ateneu Popular de 9 Barris un projecte vital en el temps, que l’hi dona continuïtat i l’hi permet trobar, en la resolució de conflictes, l’equilibri necessari per sobreviure.

No podem ni volem oblidar que hi ha d’altres factors, que de manera transversal, han influït durant tot el procés històric de l’Ateneu Popular 9 Barris, la seva especialització artística en les arts escèniques, especialment el circ. No podem obviar que l’Ateneu ha estat una peça clau en la recuperació d’aquesta disciplina arreu de la ciutat i de més enllà.

L’arrelament i l’influencia territorial, present en els inicis de l’okupació de l’espai, i la voluntat d’anar més enllà del territori de Nou Barris, la trobem també de manera prematura, no podia ser d’altra forma. Un projecte cultural amb voluntat d’influir políticament no pot quedar-se aïllat, ha de trobar en les xarxes àmplies el seu sentit de ser i de desenvolupar-se, la relació entre perifèria i ciutat ha estat molt present durant aquests 40 anys.

Nike LeBron 16