El projecte de l’Ateneu va sortir enfortit del procés «Decidim Ateneu», tot i que el 2015 es va experimentar un canvi general en l’equip amb la incorporació de cinc noves persones, fet que suposarà un repte i tancarà amb una etapa anterior.

Al llarg d’aquest període es van anar publicant un total de quatre butlletins, amb la intenció de donar a conèixer diferents aspectes del projecte, com la seva organització, les seves fonts de finançament i la seva relació amb el territori.  Fruit d’aquesta nova empenta van sortir diferents grups de treball per treballar àmbits com el territori, la gestió comunitària i l’economia social, la cultura i les cures. La creació de grups de treball formats per persones properes a l’Ateneu i treballadors/es, com espais oberts pensats per generar debat, va permetre aprofundir en certes temàtiques i realitzar treball específic. Com a exemple d’això en aquest període es va impulsar juntament amb altres entitats la Xarxa d’Espais Comunitaris.

La signatura del nou conveni de Gestió Ciutadana amb el districte de Nou Barris pel període 2016-2018 va permetre recuperar les dotacions de 2011 i donar estabilitat al projecte.

L’eix de memòria començar a agafar força en el projecte, mostra d’això va ser l’homenatge que el febrer de 2015 se li va fer a l’artista Ocaña durant tota una setmana amb una exposició i un memorable Cabaret.

Aquell mateix 2015, partint d’una proposta de la comissió artística, es celebraria el Combinat de Circ número cinquanta amb una gran festa en la qual prop de vuitanta artistes van participar de manera voluntària amb el seu número de circ o ajudant en l’organització. Una festa en la qual es va poder veure la capacitat organitzativa de l’Ateneu, la resposta positiva a la crida dels artistes de circ i del públic.

2016 i 2017 han estat marcats per la celebració dels 40 anys de vida de l’Ateneu i el projecte de memòria, que ha permès fer una revisió de la trajectòria així com engegar una recerca històrica per poder comprendre millor l’evolució del projecte al llarg d’aquestes quatre dècades de vida. Amb una part destinada a la memòria, una altra dedicada a la celebració i altra a la reflexió, el curs 2016-2017 i el començament del curs 2017-2018 ha vist la realització de cicles com el Cítric i una nova edició de A Foliada a l’octubre. També la realització el novembre de 2017 d’unes jornades que amb el nom «Cultura, ciutat, vides», ha permès fer una reflexió conjunta amb perspectiva de futur, per apropar-se a una idea de «cultura situada» en un moment i ciutat determinada, amb els seus conflictes, els seus reptes i les seves persones.Nike Lebron 10