El gener de 2007 l’escriptor gallec Manuel Rivas va publicar un preciós article en l’edició del País Semanal per commemorar el 30 aniversari de l’Ateneu. El projecte havia aconseguit superar la crisi de començament de la dècada, mitjançant una ampliació de l’equip professional que permetia mantenir l’aposta cultural mitjançant una programació cultural trepidant. Aquesta proposta cultural combinava el treball amb el territori més proper i la seva gent, amb la projecció a l’àmbit de Barcelona.

Un bon exemple d’aquesta contribució i participació dins de projectes socials i culturals del territori va ser la presentació el 16 de juny de 2007 del projecte «Unidos por el Flow». Aquesta va ser una activitat fruit de les línies de treball que desenvolupaven els Casals de Joves del districte, el de Prosperitat i particularment el de Roquetes, per unir a dues bandes rivals de joves, fonamentalment latins, Latin Kings i Ñetas, amb l’objectiu de treballar la convivència i la no-violència mitjançant l’art i el hip hop. Després d’una primera cancel·lació del concert el 24 de març per part del districte, que argumentava motius de seguretat, es va aconseguir realitzar la presentació publica, demostrant la capacitat d’organització de l’esdeveniment per part de la gent implicada. Durant aquell període l’Ateneu també enfortirà la seva participació en donar impuls a la Fira d’Arts al Carrer, una proposta cultural alternativa que havia començat el 2005 per contribuir a les Festes majors de Roquetes. El 2007 A Foliada es trasllada a Galiza, amb el nom de A Gresca, mentre que a l’Ateneu es celebra La Bellugada al setembre del mateix any per visibilitzar la cultura aragonesa.

El repte d’augmentar la participació va portar a la tardor de 2007 a dissenyar un pla específic que es va prolongar el 2008 amb la creació d’una comissió de participació i l’elaboració d’un diagnòstic participatiu. Un element important en l’evolució de la participació dins del projecte, vinculada a l’àrea de formació, va ser la realització a finals de juliol de 2008 de la primera trobada d’intercanvi entre els joves de les escoles infantils i juvenils de l’Ateneu i els del Circus Circuli de Stuttgart, a Alemanya. Una experiència que a partir de llavors anirà consolidant-se i que aportarà molta inspiració al projecte educatiu de l’Ateneu.

Des de principis de 2008 va començar un debat intern per abandonar la xarxa europea de centres culturals Trans Europe Halls, degut a la falta d’afinitat amb l’evolució de la mateixa. Finalment es decideix canviar cap a direccions millor adaptades a les realitats del projecte. Malgrat això, la projecció internacional es va mantenir i desenvolupar gràcies al contacte amb la tradició circense de Quebec i el Departament d’Acció Social del Cirque du Soleil. Aquesta relació, juntament amb la Xarxa Europea de Formació i Circ Social Caravan, van ser claus per teoritzar al voltant del concepte de circ social i per engegar el primer curs de la Formació de Formadors en Circ Social l’any 2008. Amb la inauguració de la central del Circ l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya es muda allà i l’àrea de formació començaria a prendre el relleu de la part de producció en l’àmbit del circ, agafant més força.


Nous problemes afectaven la realitat de la ciutat. La reivindicació del dret a l’habitatge cobrarà cada cop més importància en una ciutat que pateix una especulació immobiliària cada cop major. El febrer del 2008 es va celebrar una jornada per l’habitatge públic a Nou Barris. La crisi comença aquell mateix any a amenaçar els projectes, despertant la por a la retirada de les administracions. Malgrat això les dues propostes del Circ d’Hivern d’aquell període, Clik i Oniricus, el 2007-2008 i 2008-2009 respectivament, van arribar a la xifra dels vuit mil espectadors.Off White X Vapormax Flair