El novembre del 2012 es va inaugurar el nou edifici en un context de retallades de tot tipus. Aquest fet es va voler explicar al teixit associatiu del barri degut a la gran inversió que s’hi havia fet, ja que la despesa publica que va constituir el nou Ateneu havia estat acordada abans de l’arribada de les polítiques d’austeritat.

Les retallades públiques van afectar almenys a tres temporades, de 2011 a 2013. La temporada 2012-2013 va tenir forts dèficits per diversos motius, com la forta baixada de la subvenció de la Generalitat (un 30% respecte a 2011), el retràs en el cobrament de la resta d’ajudes de l’administració. Va coincidir a més amb la pujada de l’IVA, d’un 10 a un 21%, que no es va voler aplicar a les entrades als espectacles, això va constituir una reducció d’ingressos pel projecte. En aquest punt va ser interessant la gestió de les retallades que es va fer des de l’Ateneu. Amb un equip acostumat a treballar els pressupostos per àrees, es va poder avançar amb això i cada àrea va anar retallant la seva part. Al mateix temps es va acordar una baixada del sou de tots els treballadors i treballadores de l’Ateneu. En aquest context una assemblea de Bidó a començament de la temporada 2013-2014 va apostar per mantenir el volum d’activitat, mantenir els llocs de treball i mantenir els compromisos amb altres professionals per mantenir el projecte.

L’actitud negativa de les administracions va provocar un apropament a l’àmbit de l’economia social i una cerca d’aconseguir un major autofinançament, buscant l’equilibri pressupostari en un 50% d’ajudes públiques i un 50% de finançament propi.

Com una continuació dels Espais d’Acció i Reflexió, el març de 2013 es van realitzar unes jornades de debat estratègic amb la intenció de posar en comú i revisar el paper del projecte sociocultural en el context d’ofensiva neoliberal. Al maig d’aquell 2013 van tenir lloc una nova edició de la Festa de l’Ateneu, jornada festiva i de trobada entre totes les persones, grups i col·lectius participants de l’Ateneu i una altra edició de la Festa del Circ Social, que en aquesta ocasió va tenir lloc a Roquetes. El curs 2012-2013 va ser l’últim de la revista de l’Ateneu, que es va deixar d’editar després de disset anys de vida i 135 números publicats.

La 18a edició del Circ d’Hivern, la de «AAART!», va estar en perill per la falta del suport de la Generalitat de Catalunya. Davant la incertesa creada per l’actitud de l’administració catalana, el maig de 2013 Nou Barris Cabrejada va convocar una manifestació a plaça Sant Jaume per demanar que no és retallessis la cultura.

La temporada 2013-2014 va estar marcada pel procés «Decidim Ateneu», amb el qual es van establir línies de treball futures de l’Ateneu. Al llarg de tot el curs es van realitzar diferents sessions de treball i decisió participativa, agrupades en quatre eixos temàtics transversals al projecte Ateneu: economia, participació, espais de decisió i comunicació. Una vegada validats els resultats, es va tancar l’etapa de reflexió per passar a l’etapa d’acció que començaria la temporada 2014-2015.Ni?o/a