A finals del 2010, amb el canvi de govern a Catalunya, les inversions a cultura comencen a estar amenaçades en el context de la crisi. El procés col·lectiu desenvolupat dins de l’Ateneu, que havia portat a detectar les necessitats del nou edifici per part de totes les àrees del projecte, va permetre fer una bona preparació per poder afrontar una etapa difícil.

El 15è Circ d’Hivern va suposar el comiat de l’antic Ateneu inaugurat el 1994. A partir de gener del 2011 es va traslladar l’activitat juntament amb el bar, gimnàs i algunes oficines a una carpa instal·lada a prop de l’Ateneu, altres van traslladar-se a la torre del teatre i així comença una nova etapa. Aquesta etapa estaria marcada pel fet de voler continuar amb la programació i aleshores començar amb una reflexió sobre el projecte, un temps per elaborar un nou pla estratègic pels anys vinents un cop acabades les obres. D’aquí van sortir els Espais d’Acció-Reflexió de l’Ateneu. D’alguna manera, les obres van implicar desenvolupar un procés intern que va permet comprendre que el ritme d’activitats era insostenible i que s’havien de fer canvis.

El projecte de l’Ateneu va aprofitar la relativa pausa de les obres per continuar aprofundint la reflexió del fet cultural com un instrument imprescindible per millorar la cohesió social, apostant per la combinació entre proximitat, diversitat, autonomia i qualitat. En aquesta línia, en l’àmbit de ciutat també va ser una època de reflexió sobre el fet cultural, que va anar acompanyada pel sorgiment de la Plataforma per la Gestió Ciutadana de Barcelona, un espai amb prop de trenta equipaments públics per demanar un marc normatiu específic per les entitats arrelades al territori. Des de l’associació Bidó de Nou barris i el conjunt d’entitats i col·lectius implicats en aquesta plataforma, es va defensar i reivindicar aquesta gestió. Una gestió feta des de la proximitat, des d’associacions sense ànims de lucre que assegurin eficiència, eficàcia i transparència en el seu treball.

El 15 de maig de 2011 va saquejar a tota una societat indignada i amb un qüestionament profund del sistema polític i econòmic, malgrat que els seus efectes van arribar més tard a l’Ateneu. La connexió amb altres moviments socials a la ciutat va continuar fent-se, com al concert de La Directa al mateix temps que la programació va començar a fer l’aposta per la música negra amb el cicle 9B in Black!. Les dificultats de poder realitzar el Circ d’Hivern al teatre en obres van portar a la 16a edició al Mercat de les Flors, acompanyat per molta gent del barri que es va traslladar per gaudir de la inauguració de «Maravillas».

A l’any següent l’Ateneu va celebrar el seu 35 aniversari el 2012. En el seu manifest dels 35 anys, el projecte parla d’autogestió de recursos públics i de generació de recursos propis, relligant els fets culturals transformadors, els espais on es produeixen i la manera com és volem gestionar per poder incidir en tot el procés, propiciant la transformació qualitativa de la comunitat. Buscant maneres d’apropar-se al territori, a finals de novembre comencen a programar-se les Nou Barris Naits.

Els impactes de la crisi i les retallades a Nou Barris van motivar reaccions per part del seu teixit associatiu davant de la situació creada per les institucions. El setembre de 2012 es crea la plataforma d’entitats, Nou Barris Cabrejada diu Prou amb la publicació d’un manifest fundacional que planteja els problemes socials del territori. L’Ateneu participa activament dins d’aquest espai fent l’èmfasi en la importància del fet cultural i també, buscant maneres d’apropar-se al territori, a finals de novembre comença a programar les Nou Barris Naits.

Al novembre es va estrenar el nou edifici, no obstant la producció del Circ d’Hivern d’aquell 2012, «El Dorado», va estar en perill degut a les retallades i es va engegar una campanya de microdonacions per poder realitzar-ho.Nike