A mitjan 2001 Bidó de Nou Barris va aconseguir un nou conveni de gestió de l’Ateneu per a quatre anys, amb compromís prorrogable a altres quatre. Malgrat això i al fet de tenir ben definits els eixos de treball, dins del document que es va treballar la tardor anterior amb el nom «Propostes de futur 2001-2008», la realitat del projecte comença a ser d’esgotament i crisi. A pesar que l’activitat no es va detenir, va haver-hi un moment de dubte en la continuïtat del projecte a causa del cansament generat després del cicle d’activitat trepidant que s’arrossegava des de mitjans de la dècada anterior.

Hi havia molts fronts oberts: el front del Circ, el front del barri, els compromisos amb xarxes internacionals, la projecció a la ciutat… De fet l’any 2001 l’Ateneu va rebre el primer premi «Barcelona Educa en la Responsabilitat» pel projecte «Ensenyant i aprenent circ». Va ser un moment en el qual tampoc es comptava amb l’estructura professional per poder encaixar això i tot depenia molt del Consell Associatiu i dels grups, que també anàvem reduint la seva activitat per esgotament. La participació en el projecte es va reduir.


A la tardor de 2001 s’inaugurava la primera pàgina web, un salt qualitatiu en la dimensió comunicativa del projecte que anirà agafant importància pròpia. Durant el mes d’octubre també es realitzava el projecte artístic de pintar la torre de la caixa escènica de l’Ateneu, de 18 metres d’altura, per part del col·lectiu «Almorrana» i que deixaria un espectacular resultat que encara avui es pot admirar.
Aquell any de 2001 les protestes que es van viure a Barcelona davant de la presència del Banc Mundial van ser el reflex d’un estat d’ànims que a l’Ateneu portaria a un grup de joves del barri, els «Pigmeos Revoltosos», a organitzar un concert en suport a les persones sense papers. Al Circ d’Hivern d’aquell 2001, «Casa Boja», van actuar alguns dels membres d’un grup de música que ja portaven un temps al territori, i que serien claus per contribuir a dinamitzar l’Ateneu en aquells anys: «O Jarbanzo Negro».


Fidel al seu compromís amb els moviments socials, l’Ateneu va col·laborar en les protestes contra la cimera de Caps d’Estat de la UE el març de 2002, així com a acollir el comitè internacional del Social Fòrum el 28,29 i 30 d’abril de 2002 a l’Ateneu. Durant aquells dies es va produir l’intent de desallotjament de Can Masdeu, una casa okupada a la Collserola més propera a Nou Barris i que amb el temps esdevindria un projecte consolidat i agermanat amb l’Ateneu.
A mitjans de 2002 amb la finalització dels 4 anys de mandat del Consell Associatiu hi ha una sensació que s’ha de pensar un altre tipus d’organització per continuar. Aquell va ser un moment de crisi pel desgast que s’havia produït de l’estructura i el fet que el relleu generacional no s’estava produint. L’Ateneu arribava a complir un quart de segle amb la necessitat de revisar profundament la seva estructura interna. «Ulls Clucs» va ser la proposta del Circ d’Hivern d’aquell any.ADIDAS