El 2003 es va notar una disminució a la programació, tot i que es mantenen moltes propostes. Malgrat que per aquest temps es van deixar de celebrar algunes propostes culturals emblemàtiques com la Setmana Poètica, els Festivals de Màgia o la Festa del Circ, no obstant es van consolidar dates com el concert solidari anual de «Pigmeos Revoltosos» i va sorgir una proposta cultural que amb el temps agafaria molta importància: «A Foliada».

2003 també és l’any de les grans protestes contra la guerra i de les mobilitzacions a Galiza pel desastre del «Prestige». La influència de la gent de «Jarbanzo Negro», amb el relleu d’energia que van aportar al projecte, va servir per a contactar amb l’escena cultural més dinàmica de Galiza, organitzant un festival, «A Foliada», que agermanaria per sempre a l’Ateneu amb la terra galega. Molt recordat va ser també el concert d'»Ojos de Brujo» del 7 de febrer, organitzat per l’Assemblea d’Okupes, tant per la quantitat de gent que va assistir, com pel fet que l’Ateneu anirà enfortint el seu contacte amb nous moviments socials. La creixent importància del nou fet migratori a Nou Barris va portar a l’Associació 9 Barris Acull a convocar el primer Festival de Sopes del Món als carrers de Nou Barris i a celebrar a l’Ateneu les seves primeres jornades, reflexionant sobre diferents experiències al voltant de l’acolliment als nous veïns i veïnes, jornades que es mantenen fins avui en dia. També es va celebrar la primera edició del festival internacional de curtmetratges de temàtica social «Solo para cortos».


Aquest any es va iniciar el projecte de l’Escola Juvenil, plantejat com un projecte pilot d’educació artística en el temps de lleure, adreçat a joves que havien terminat l’escola Infantil de circ. La finalitat del projecte va ser, des d’una política de preus assequibles i com a projecte d’intervenció al territori, formar a joves amb un alt grau d’interès i de coneixements en tècniques circenses. Per la pressió de diversos pares i alumnes que acabaven l’Escola Infantil de Circ de l’Ateneu i estaven preocupats pel dèficit de propostes a Barcelona i amb la col·laboració inicial de l’Associació Escola Circ Rogelio Rivel, Bidó de Nou Barris es va decidir assumir l’organització d’aquesta proposta, que va començar amb nou alumnes entre 13 i 17 anys.

El Circ d’Hivern d’aquell any «La plaça dels prodigis» va suposar un èxit de públic i l’inici d’un canvi en la manera de percebre la producció a l’Ateneu que es confirmaria a l’any següent.Nike KD