Un treball de recerca complex i engrescador com el que volem abordar, ha de buscar en la memòria oral de les seves protagonistes, en els documents escrits i gravats, en la grafia dels cartells, fanzines i revistes, veient les diferents etapes constructives i d’apropiació comuna de l’edifici fins a consolidar-lo. En tot això estem trobant una font d’informació valuosa. Tanmateix creiem que l’aliança i coproducció amb altres actors necessaris i de nou la creativitat, han d’estar presents en aquest exercici de memòria històrica i col·lectiva.

Per tal de dur a terme aquest projecte em fomentat la participació del màxim possible de persones interessades a compartir les seves experiències i records en relació amb l’Ateneu. La metodologia empleada en aquest procés de recuperació de la nostra historia, està sent la següent: Anàlisis de la documentació escrita i audiovisual, entrevistes individuals i tallers col.lectius de memòria històrica. Comptem també amb la col·laboració d’altres entitats del districte com l’Arxiu Històric de Roquetes (link) que també custodia una part de la documentació de l’Ateneu.

Per tal de realitzar la labor de coordinació i anàlisis de les materials que es van produint, tenim la figura d’un historiador què té el suport de la Comissió de Memòria que es va crear a mitjans del any 2016. Aquesta persona combina la practica del l’ofici de historiador, de recerca i escriptura, amb la capacitat de gestió comunitària i dinamització d’un procés col·lectiu.

Els objectius de aquest treball històric son, per una banda, de caràcter patrimonial i arxivístic i per l’altra de caràcter divulgatiu.

Arxiu Històric de l’Ateneu:

  1. Documentació: Hem començat a organitzar i inventariar la documentació en paper que tenim a l’Ateneu i que actualment consta de vàries caixes disperses. En la actualitat tenim més de vint caixes catalogades. (link amb materials)
  2. Fotografia: Continuem amb la catalogació del arxiu fotogràfic, digitalitzant fotografies en paper i reorganitzant l’arxiu de fotografies del projecte. (link)
  3. Cartelleria: Digitalització de tota la cartel.leria, sobre tot vinculada amb la programació, que ha produït el projecte. Ordenació dels cartells per la seva conservació. Actualment hem pogut digitalitzar 200 cartells. (link)
  4. Fonts Orals: Realització de entrevistes individuals i tallers de memòria, ampliant l’arxiu immaterial de la memòria del projecte. Actualment hem realitzat 9 entrevistes i 4 tallers de memòria. (link)

Tasques pendents:

  1. Ordenar i digitalitzar l’arxiu audiovisual amb espectacles i activitats que s’han realitzat en l’Ateneu i que actualment té suports i formats obsolets. Per això em contactat amb l’associació Project-Art que custodia molt de aquest material.
  2. Continuar amb la recopilació d’entrevistes a persones vinculades a la història de l’Ateneu i la realització de més tallers de memòria.

Divulgació dels resultats (link amb activitats)Nike Air Max 98