L’Eix 9B es va començar a organitzar a partir de febrer de 2004 amb la idea de donar una resposta des del territori de Nou Barris a la convocatòria aquest mateix any del Fòrum de les Cultures per part de l’Ajuntament de Barcelona. A pesar que resultava fàcil compartir els continguts del Fòrum oficial, com era la sostenibilitat, la diversitat i la cultura de la pau, les discrepàncies sorgien sobre la manera com s’estava duent a terme i la seva relació amb la política municipal. Això va motivar amb anys d’antelació fortes mostres de rebuig per part de diversos moviments socials a la ciutat.

A Nou Barris la celebració del Fòrum va ser aprofitada per la Coordinadora de Veïns i Entitats per demostrar que la cultura es podia fer tocant de peus a terra i amb participació. D’aquesta manera es va buscar la manera de generar un espai de trobada que pogués apropar i amplificar propostes per repensar els serveis i els espais dels barris en el context d’una nova societat més diversa, amb nous riscos d’exclusió social i pobresa. Donada la diversitat d’associacions, casals, comitès i col•lectius implicats no es va plantejar explícitament com un esdeveniment antiFòrum. Malgrat això es va dur a terme la denúncia de les mancances i contradiccions que el mateix Fòrum 2004 contenia, reivindicant d’altra banda el suport i la implicació institucional en les propostes i solucions plantejades des del moviment associatiu i consolidant una xarxa de cooperació al barri.

Un resultat destacat del Fòrum va ser la realització a l’Ateneu d’unes jornades sobre Circ a Catalunya per analitzar en què moment es trobava el sector i quins eren els aspectes a desenvolupar. Es partia de la consciència que les arts del circ, en tant que art popular i intercultural, patien de la mancança d’un reconeixement i dignificació. Arran de les trobades del divendres 22 i dissabte 23 d’octubre a l’Ateneu Popular i la carpa de l’Escola Rogelio Rivel s’hi va crear l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC), continuadora natural de l’Associació de Circ de Catalunya (ACC), desapareguda el 1998.

La crisi del projecte començaria a superar-se amb canvis en l’organització, com va ser l’absorció de la cooperativa del bar per part de Bidó i la creació d’una altra figura de coordinació per a l’equipament. Aquell any la proposta de circ d’Hivern seria Klezmer, un espectacle que va rebre molt bones crítiques i va tenir molt d’èxit entre el públic. A partir d’aquell 9è Circ d’Hivern, la producció pròpia es va començar a consolidar finalment com una part del projecte Ateneu.Shop Womens Socks – View the Large Range